Shelton’s Olde Ripton Garden Club to hold plant sale