Shelton school bus drivers vote to authorize strike