Reps. Perillo, McGorty visit Beta Shim on business tour